Fritidshemmen

Fritidshemmen öppnar kl 07:30 och stänger kl 17:00.

Fritidshemmets mobiltelefonnummer är:

Fritidshemmen är stängda fyra dagar under läsåret, då personalen i hela skolan har gemensamma planeringsdagar. Datum för dessa fyra dagar står på "Läsårsdata".

Aktiviteter

Våra fritidshem utgår naturligtvis också ifrån Maria Montessoris filosofi. Vi stödjer oss på nyckelorden: Respekt, ansvar, frihet och disciplin. Här ges rika tillfällen till social träning, att visa hänsyn och artighet.

Det är viktigt att lyssna på barnen och deras önskemål.

Fritidshemmen bygger ofta vidare på det som eleverna har arbetat med i klassrummet under skoldagen. Då blir det gärna något praktiskt och konkret bild- eller pysselarbete.

Vi utnyttjar ofta Djäkneberget för lek och rörelse. Mellanmålet tas ibland med från skolan och äts uppe på berget. Övriga dagar fylls med t ex fri lek ute eller inne, pyssel, spel och målning. 

Planerad verksamhet utgår från fritidshemmets läroplan.

Materiel

Även fritidshemmen präglas av ordning och reda där varje sak har sin plats. Här finns många hyllor med pysselmaterial, LEGO, träjärnväg mm.

Mellanmålet

Mellanmålet serveras av vår housekeeper inne eller ute.