Maria Montessori och hennes pedagogik

Eftersom Maria Montessori hade många strängar på sin lyra. Hon har inte som många andra nöjt sig med att formulera ett enkelt pedagogiskt förhållningssätt som man sedan efter bästa förmåga kan följa.

Utgående från sin naturvetenskapliga (Italiens första kvinnliga läkare) och antropologiska (professor i antropologi) syn på människans utveckling har hon under ett livslångt lärande skapat konkreta, ofta materielbaserade, och alltid välstrukturerade modeller för barnets utveckling och lärande.

För att förtydliga i texterna som Maria Montessori skrivit, använde hon hon om läraren och han om eleven. Detta kan kännas stötande för vissa, men är endast ett tydliggörande.

Information om Maria Montessori finns i en kort och en lite längre version under respektive underflik.