Organisation och ledning

Rektor är Marit Johansson.

Huvudman för skolan är styrelsen för Västerås Montessoriskola.

Styrelsens ordförande är Annika Lithammer och övriga styrelsemedlemmar är Margareta Eriksson och Sten Eriksson.

Marit, en kort presentation:

Jag utbildade mig till förskollärare i Uppsala, och tog examen 1994. Jag läste montessoripedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm 1998-1999 och 2001-2003. Flyttlasset gick till Västerås i augusti 2001, när jag fått arbete på Västerås Montessoriskola. Jag har sedan dess arbetat i alla skolans verksamheter, men i huvudsak med förskoleklass, som lärare i åk 1 och på fritidshemmet. Sedan 2019 arbetar jag som rektor, och avslutade min rektorsutbildning i december 2020. På fritiden tycker jag om att vara utomhus. Jag gillar att åka skidor, springa och läsa.

Vi som har startat skolan

För mer än 25 år sedan kom vi i kontakt med montessoripedagogiken. Maria Montessoris filosofi gjorde ett så starkt intryck på oss att vi ville omsätta hennes idéer och tankar i en egen skola. Vi ville skapa den "lilla, familjära skolan", där alla barn kan känna sig trygga! Därför startade Annika och Margareta Västerås Montessoriskola AB år 2000. Vår ambition är att det ska vara en skola där både elever, föräldrar och personal trivs och är nöjda och där arbetsklimatet är öppet och "tillåtande".

Margareta, en kort presentation:

Jag utbildade mig till lågstadielärare i Stockholm, där jag också tjänstgjorde mina första år. Jag har arbetat på lågstadiet i Västerås sedan 1973. På min meritförteckning står bl a: Pedagogik 30 p, Diplomerad montessorilärare för barn i åldern 0 - 6 år (St Nicholas Montessori Center, London), Montessoripedagogik 30 p, åk 1-7 i grundskolan (Lärarhögskolan i Stockholm). Jag har arbetat med montessoripedagogiken som grund i mer än 25 år. Jag har även varit engagerad i lärarutbildningen som handledare.

Jag är gift med Sten, som också är engagerad i skolan som styrelsemedlem och som tillsammans med mig är skolfastighetens ägare.

Annika, en kort presentation:

Jag utbildade mig vid Mälardalens högskola och tog fritidspedagogexamen 1984. 1997 gick jag en assistentkurs i montessoripedagogik och därefter läste jag montessoripedagogik för åk 1-7 vid Lärarhögskolan i Stockholm. 2012 blev jag klar med rektorsutbildningen vid Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan. Jag har arbetat både inom fritidshem och i skolan, som fritidspedagog, lärare och skolledare.

Sten, en kort presentation:

Jag utbildade mig till fil. mag. i matematik, fysik och teoretisk fysik och byggde efter det på med en ingenjörsexamen. Efter 14 år på ASEA (nuvarande ABB) har jag drivit ett litet bolag för framställning av böcker och digitala hjälpmedel för utbildning och marknadsföring. Jag har både för detta arbete och av eget intresse studerat lärandets mysterier och tankarna bakom olika pedagogiker. Montessoripedagogiken har i det sammanhanget gjort stort intryck på mig. Sedan år 2016 sitter jag i Svenska Montessoriförbundets styrelse. På skolan arbetar jag med vår molnbaserade digitala plattform och hemsidan. Jag tillbringar en stor del av helgerna med att sköta om vår skolfastighet. Jag är gift med Margareta och gör i allmänhet som hon säger...;-)