Maria Montessori

Eftersom Maria Montessori hade många strängar på sin lyra. Hon har inte som många andra nöjt sig med att formulera ett enkelt pedagogiskt förhållningssätt som man sedan efter bästa förmåga kan följa.

Utgående från sin naturvetenskapliga (Italiens första kvinnliga läkare) och antropologiska (professor i antropologi) syn på människans utveckling har hon under ett livslångt lärande skapat konkreta, ofta materielbaserade, och alltid välstrukturerade modeller för barnets utveckling och lärande.

Information om Maria Montessori finns i en kort och en lite längre version under respektive underflik.

Kort version

Maria Montessori föddes 1870 i Italien. 1896 blev hon Italiens första kvinnliga läkare. Hon arbetade till en början med mentalt störda och socialt missgynnade barn. Barnen var helt utan stimulans. De betraktades som medicinska fall, men Maria Montessori var övertygad om att det snarare var ett pedagogoskt problem. Hon tog intryck av två franska läkare och utvecklade speciella pedagogiska metoder och materiel. Hon nådde uppseendeväckande goda resultat med de utvecklingsstörda barnen. Hon blev övertygad om att hennes metoder även skulle höja utvecklingsnivån hos normala barn.

För att förbereda sig för sin nya roll som lärare började hon studera filosofi, psykologi och antropologi (läran om människans natur) vid Roms universitet.

1907 började hennes aktiva period som lärare. Hon erbjöds att leda ett daghem, Casa dei Bambini, för normala barn i Roms fattigkvarter. Maria Montessori lyckades här skapa något enastående. Ryktet spreds om den fantastiska förskolan och det kom besökare från hela världen!

Maria Montessori utbildade lärare runt om i världen. Hon startade skolor i många länder, bl a i Italien, Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Indien.

Efter kriget föreläste hon runt om i världen. Hon gjorde stort intryck på många och höll kontakten med världens främsta läkare, forskare, statsmän och psykologer.

Maria Montessori dog 1952.

Maria Montessoris erfarenheter av fascismen i Italien, två världskrig och ett inbördeskrig, övertygade henne om att människan måste förändras. En ny moral måste genomsyra barnens uppfostran och undervisning, så att människan börjar värna om fred och samexistens. Hon menade att mänskligheten måste inta en ny attityd till barnet, som är mer ödmjuk och full av tro på den kreativa energin hos barnet.

Maria Montessori nominerades flera gånger till Nobels fredspris!

Så här förklarade Maria Montessori:

Vi vuxna underskattar våra barn. Vi hjälper och rättar, styr och leder dem så mycket, att vi många gånger kväver deras naturliga behov och förmåga att klara sig själva. Barnen har fram till nu lärt sig att gå och äta själva. Därför är det viktigt att barnen även i skolan får fortsätta att lära sig själva och söka sin egen kunskap. Det är barnen som visar vägen och läraren följer dem. All överflödig hjälp är ett hinder i utvecklingen.

”Hjälp mig att göra det själv.”

Ingen kan lära någon annan något. Själva inlärningen måste var och en klara av på egen hand.

Montessoripedagogiken grundar sig på barnets spontana lust till arbete.