Förskoleklassen och åk 1

Förskoleklassen

Förskoleklassen består av ca 20 barn.

Åk 1

Åk 1 består av ca 20 barn.

Läs mer om hur förskoleklassen och åk 1 arbetar, under fliken Pedagogiken/ "I vår skola".

0 - 6 åringen enligt Maria Montessori

Maria Montessoris filosofi bygger på att varje barn ska känna att det är unikt och att man ska följa barnet i dess egen utveckling. Den viktigaste utvecklingsperioden hos en människa är under de första sex åren. Då har barnet ett absorberande sinne som gör att barnet tar in allt det ser och upplever. Det är nu den individuella personligheten byggs upp. Genom att ta tillvara på dessa perioder kan läraren stimulera barnet till att med lust och glädje träna på färdigheter som de senare i skolan skulle finna både mödosamt och tråkigt. Inlärningsförmågan är på topp. Därför lär sig barnet i en montessoriskola lättast i den här åldern/utvecklingsperioden att skriva och läsa enkel text och att skriva och förstå siffrorna och deras betydelse i tal. På så vis bereder Maria Montessori barnens väg till ett livslångt, lustfyllt lärande.

Se även "6 - 9 åringen" under rubriken "åk 2 - 3"