Åk 4 - 6

Åk 4 - 6

Åk 4 - 6 har ca 25 elever. Läs mer om hur åk 4 - 6 arbetar under fliken Pedagogiken/ "I vår skola". 

Alla elever har tillgång till datorer. Datorerna får emellertid aldrig lämna skolan. 

9 - 12 åringen enligt Maria Montessori

Barnet är nu redo att öppna sig för kunskap om världen. Det lär sig med ett medvetet förstånd och är inte begränsat till sin omedelbara omgivning, utan kan sträcka sig ut mot världen. Ett helt livs intellektuella intressen kommer att bero på möjligheterna under denna period. Undervisningen måste vara så öppen för världen i sin helhet som möjligt.