Åk 2 - 3

Åk 2 - 3

Årskurs 2-3 består av ca 40 barn uppdelade på röd och blå klass. Läs mer om hur åk 2 - 3 arbetar under fliken Pedagogiken/ "I vår skola".

6 - 9 åringen enligt Maria Montessori

Barnet bygger upp de teoretiska och konstnärliga färdigheterna, som är så viktiga för ett fullödigt liv i vår kultur. Detta utvecklingsstadium liknas vid en bördig åker, där frön till all slags kunskap kan sås. Man ska erbjuda barnet så mycket kunskap som möjligt och så mängder av kunskapsfrön. Barnet har ett stort sug efter kunskap. Det är viktigt att ta tillvara denna nyfikenhet och kunskapsiver. Att lära sig skriva, läsa och räkna kan i den här åldern upplevas som mödosamt, eftersom den sensoriska perioden och därmed intresset för dessa färdigheter fanns i det tidigare utvecklingsstadiet.

Barnet utvecklar nu sin föreställningsförmåga och sitt abstrakta tänkande. De är en förutsättning för att förstå omvärlden. Därför börjar barnet nu att intressera sig för kulturämnena, omvärlden, det sociala livet och moralfrågor, rätt eller fel.