Rapport från vårdnadshavare om Iaktagelse eller klagomål

Om du har något du vill rapportera till huvudman kan du göra det genom att klicka på länken nedan. Ett mail skickas då automatiskt till skolans styrelse.