Speciella saker i Västerås Montessoriskola

Här följer exempel på sådant i F - åk 6 som vi tror är lite unikt i vår skola.

Berättarläxa

Vi anser att det är mycket viktigt att eleverna får lära sig att tala inför en grupp. Blir de vana vid detta från tidig ålder underlättar det samvaron med andra senare. Därför börjar vi redan från förskoleklassen med strukturerade läxor. Svårighetsgraden ökar sedan med stigande ålder. Varje årskurs får vid varje terminsstart veta terminens olika berättarläxor, ämnen och datum. Föräldrarna uppmanas att hjälpa eleverna med förberedelserna. Eleverna övar sedan att berätta för någon där hemma. Nervositeten blir mindre om eleverna vet precis vad de ska säga. Det är bra om elever och föräldrar lägger ner lite extra arbete på dessa läxor.

Skrivarläxor

Det betyder mycket att skriva så ofta och mycket man kan. Då får man ett flyt i skrivandet. Därför är det bra att få tillfälle att öva hemma också. Eleverna i åk 1 - 6 får i förväg att ämne de ska skriva om i läxa. Terminens skrivarläxor står på bloggen.

Läsgrupper

Åk 1 - 6 träffas i sina läsgrupper en gång i veckan. Eleverna i en läsgrupp har var sitt exemplar av en bok med samma titel, som de läser ca ett kapitel i, varje vecka i läxa. Textinnehållet diskuteras sedan med läraren som leder gruppen och eleverna görs uppmärksamma på svårstavade/svårförståeliga ord. Förskoleklassen lyssnar oftast på en vuxen som läser högt för dem, medan det är läsgrupper.

Kompositörer och konstnärer

När eleverna gått ut sexan ska de känna till 12 kända kompositörer och 12 kända konstnärer. Vi arbetar med två kompositörer och två konstnärer varje termin under en treårsperiod. Sedan börjar vi om treårsperioden. Därigenom får eleverna stifta bekantskap med varje kompositör och konstnär två eller tre gånger under åren i vår skola.