Föräldrarmedverkan

Föräldrar är betydelsefulla

Föräldrarna är en mycket stor tillgång i en skola! Genom sitt engagemang i skolan visar de eleverna att skolan är viktig.

Föräldrarinformation

Information i montessoripedagogik hålls under en kväll i maj, innan barnet börjar i vår skola.

Veckobrev från skolan och fritidshemmet

En bra information från skolan till er vårdnadshavare är A och O. Därför skrivs veckobrev kontinuerligt på klassernas/fritidshemmens bloggar .

Föräldrarmöte

I början av höstterminen hålles föräldrarmöten. Föräldrarna uppmuntras att ställa frågor och vara delaktiga i besluten som gäller deras barn.

Materielkvällar

Föräldrarna inbjuds till “materieltillverkningskvällar”, då de som vill och har möjlighet kan komma. Föräldrarna blir då delaktiga i skolarbetet.

Skolgårdsdagen

På våren städar och fixar vi saker tillsammans på skolgården under trevliga former.

"Öppet hus-dag"

På höstterminen inbjuds föräldrarna till en "Öppet hus"-dag, då de får möjlighet att se hur eleverna arbetar med olika materiel.

Utvecklingssamtal

Varje termin inbjuds föräldrarna till utvecklingssamtal. Förskoleklassen har sitt utvecklingssamtal på våren.

Föräldrarenkäter

Vid slutet av varje läsår får föräldrarna fylla i en enkät om läsåret som gått. De har då möjlighet att uttala sina åsikter, både positiva och negativa, och komma med olika förslag.