Hur kan en dag i F - åk 6 se ut?

"Drop-in" ca 8.00 - 8.10

Elever och lärare hälsar på varandra

Innan eleverna kommer, tänder läraren ljuslyktorna i klassrummet. Takbelysningen är än så länge släckt.

Läraren sätter också på stämningsfull musik av periodens kompositör på låg volym.

Sedan följer en fin stund då läraren står i dörröppningen till klassrummet och lugnt hälsar på eleverna genom att ta var och en i handen och säga med låg röst: "Godmorgon, Eva!" På detta sett blir varje elev sedd. Eleverna smyger sedan till sin plats och tar antingen fram sin "bänkbok" eller sätter tyst igång med ett skolarbete. Det råder en varm stämning med alla levade ljus och den lugna musiken i bakgrunden

Eget arbete ca 8.10 - 11.00

Planering av skolarbetet

Eleverna planerar sitt skolarbete med stöd av läraren och utvärderar sedan hur det har gått. Det ät tillåtet att arbeta en längre tid med ett ämne som eleven har blivit särskilt intresserad av efter genomgång med läraren. MEN då måste eleven ta ansvar för att de andra ämnena blir genomarbetade senare. Lärarens terminsplanering ligger till grund för elevernas egna planeringar. Genomgångar och tester som alla i årskursen ska vara med på är inplanerade för att ingenting ska glömmas bort.

Arbetet kan börja

Efter den stämningsfulla morgonstunden hämtar eleverna materielet de valt att arbeta med och sätter sig på valfri plats med valfri kamrat. Några föredrar att arbeta vid sin egen plats, andra sitter gärna med flera på annan avskild plats. Det sker ständigt omgrupperingar pga val av kamrat, ämne och sinnesstämning. I montessoripedagogiken spelar det fria valet en framträdande roll. Det förutsätter disciplin och ansvar. Om barnet får stor frihet måste det också lära sig att ta ett stort ansvar och därigenom disciplinera sig att utföra det som han har valt att arbeta med. Om ingen ger barnet ansvar, kan det aldrig lära sig att ta ansvar. Arbetet sker både självständigt och i grupp. Förmiddagspasset varar ca tre timmar. Då hinner eleven bygga upp sin arbetscykel. Det är mycket viktigt att det råder arbetsro!

Fruktpaus

I montessoriskolor finns oftast ingen schemalagd förmiddagsrast. Anledningen till detta är att eleverna inte ska behöva bli avbrutna och störda i sitt arbete. De måste få chans att slutföra sin arbetscykel. Det är mycket frustrerande att bli avbruten, om de sjunkit djupt in i sitt arbete. Det är önskvärt att barnen får med sig en frukt, som de kan äta under en individuell rast.

Lunch ca 11.00 - 12.30

Dukning

Två elever från varje klass är under en vecka dukningsvärdar. De går ner till matsalen under samlingen och dukar till sin klass.

Samling

En halvtimme före lunchen samlas alla på den stora mattan. En elev (turordning) läser datum och namn på almanackan och skriver sedan datumet på tavlan. Sedan följer ofta spontana samtal. Det är alltid något barn som har något att säga. Det är då ett krav att alla lyssnar. Är det inte tyst så inväntar läraren lugn och ro. Det är så betydelsefullt att barnen lär sig att respektera varandra och visa hänsyn till den som talar. Det är viktigt att varje barn får lov och vågar uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Läraren går ev också igenom morgondagens schema och arbete. Det kan vara t ex en påminnelse att en elev ska göra ett test nästa dag eller att någon ska gå igenom ett nytt moment med läraren. Därefter läser läraren ofta högt ur den aktuella kapitelboken.

Lunch och uterast

Barnen tvättar sina händer och sätter sig till bords. Vi har dessutom ett stort utbud av olika sorters grönskaker. Salladsbordet varierar från dag till dag. Det är viktigt att barnen har ett gott bordsskick. Hänsynsfullhet och artighet genomsyrar verksamheten. Det ska vara lugn och ro när vi äter. Eleverna har rast före eller efter lunchen.

Efter att ha ätit går barnen ut och leker på skolgården. Det är alltid minst två "rastvärdar" ute på skolgården. "Here4U-juniorer" från åk 3 - 6 ser till att alla har det bra.

Arbetet efter lunch

Efter lunchen ligger ofta musik, idrott, slöjd och gruppaktiviteter i t ex engelska och matematik. Dagen avslutas för det mesta som den började, med att läraren tar varje barn i hand och säger adjö. Även vid det här tillfället finns möjlighet till det lilla förtroliga samtalet. Läraren kan tänka igenom hur dagen har varit för just den här eleven, och påtala om något särskilt har hänt. Ex: "Hur känns det i armbågen som du slog i?" "Gick det bra med multiplikationen?" De här små stunderna är så betydelsefulla för både elev och lärare. Ett härligt samförstånd och tillit växer fram. Eleven känner att läraren bryr sig om honom.

Fritidshem

När skolan är slut för dagen går barnen till "lilla" eller "stora" fritidshemmet där personalen tar emot dem. Här sker olika aktiviteter eller fri lek. En eftermiddag i veckan är ofta utedag.