Arbetsmodellen

Arbetsmaterielet

Arbetsmaterielet är attraktivt och stimulerande och uppdelat i små enheter, som var och en tränar ett bestämt moment. Det mesta av materielet är färgkodat, dvs materielet i ett ämne har en bestämd färg. Läraren har konstruerat och färdigställt nästan allt materiel själv. Det finns givetvis också renodlat montessorimateriel. Det finns oftast bara ett exemplar av varje materiel, för att eleverna ska lära sig att vara rädda om det och vänta på sin tur när det är upptaget. Nästan allt materiel är självrättande. Eleven får då genast bekräftelse på om han klarat uppgiften eller ej. Ingen annan än han själv får veta om han misslyckats. En stor del av materielet är laborativt. Det befrämjar finmotoriken och konkretionen.

Egna arbetsböcker

När eleverna börjar i ettan får de arbetsböcker med vita sidor i de olika kulturämnena. Omslaget på böckerna har den färg som ämnets materiel har, t ex grönt i botanik och rött i zoologi. Dessa böcker följer eleven ända till åk 6. Eleverna söker kunskap och utformar sina egna böcker. De lär sig att böckerna ska hålla en hög kvalitet, naturligtvis efter var och ens förutsättningar. De får utlopp för sin kreativitet och skaparglädje. De ska också lära sig att slutföra ett arbete innan nästa påbörjas.

Arbetsschema

Allt materiel i klassrummet finns nedtecknat på arbetsscheman i de olika ämnena. Det ger en överblick över materielet. När ett moment är klart, målar eleven t ex en ruta som finns bredvid materielet så det syns vilket materiel han gjort. Dessa färgkodade arbetsscheman förvarar varje elev i planeringspärmen. De är till hjälp när eleverna planerar, samt när läraren och eleven kontinuerligt utvärderar elevens arbete.

Planeringsboken

Eleverna planerar veckans arbete och skriver in arbetsuppgifterna i planeringsboken, som även läraren tar del av.

Tester

När en elev har klarat av ett moment, får de ett test. Det är inte dramatiskt att få tester redan i åk 1. Eleverna blir så vana vid detta. De vet att testerna är till för deras egen skull. Det är en liten kontroll på att eleverna lärt sig ett speciellt moment. Tonvikten ligger på svenska och matematik i åk 1 - 3.

Dokumentation

Läraren noterar barnens framsteg och måluppfyllelse digitalt i skolans "Måldokument".

Lärarens genomgång

När eleven klarat av ett moment går läraren igenom nästa med eleven. Genomgången sker ofta med laborativt materiel på lågstadiet. Eleven och läraren går ibland undan på avskild plats för att inte bli störda. När läraren sitter på tu man hand med eleven får hon god uppfattning om elevens förståelse.

Läxor

Eleverna tar hem läxor regelbundet. De lär sig att ta ansvar för en uppgift. Föräldrarna får en inblick i barnens skolarbete. Det blir en god vana för framtida studier. Läxorna förstärker inlärningen genom små repetitioner. Eleverna får möjlighet att träna ett moment, t ex multiplikationstabellen, i lugn och ro med kanske mamma eller pappa vid sin sida. För föräldrarna blir det en kontaktpunkt med barnen. Några barn gör läxan på fritids efter överenskommelse med föräldrarna. Utformningen av läxorna kan variera beroende på årskurs.