Arbetsmiljön

Klassrummets utformning

Arbetsmiljön är vacker och inspirerande. Maria Montessori menade att det estetiska utgör en "gyllene ram kring livet" och befäster tanken att livet är värt att leva. I klassrummet finns rikligt med arbetsmateriel tillgängligt för eleverna i låga hyllor. Olika materiel har olika färg, vilket ger ett estetiskt intryck. Det är placerat i svårighetsgrad från vänster till höger. I montessoripedagogiken har ordningen en mycket central plats. Varje materiel har sin bestämda plats. Yttre ordning följs av inre ordning! Eleven vet var han kan söka materielet. Han har också ett stort ansvar att ställa tillbaka materielet på rätt plats, så att nästa elev kan finna det. Materielet är uppdelat i svenska, matematik och kultur. Varje ämne har sin egen hörna. Strukturen hjälper barnen att få en bra överblick och se helheten.

Elevernas arbetsplatser

Eleverna sitter vid enkla bord eller skrivbord. De sitter på en tygklädd stol. Borden är grupperade två och två eller fyra och fyra. Ibland vill någon sitta ensam. Det är viktigt för tryggheten och integriteten att eleven har sin egen plats. Sedan är det elevens val att ibland sätta sig vid andra bord när han arbetar.