Att vara förälder i Västerås Montessoriskola

Att vara förälder till ett montessoribarn är att vara engagerad i barnets utveckling. En montessoriförälder litar på sitt barn, stör inte sitt barn när det arbetar, lyssnar när barnet har något att säga. Vidare bör föräldern föregå med gott exempel och vara en god förebild för barnet.

En montessoriförälder ser till att barnet inte kommer i kontakt med film och datorspel som det inte är moget för. Enligt Maria Montessori var barnets verklighetsuppfattning fundamentalt för dess utveckling. Vår önskan är att barnen inte har "skärmtid" på morgonen innan barnet går till skolan. Då går koncentrationen lätt förlorad under förmiddagspasset, eftersom huvudet redan är fullt av "intryck".

Föräldrarinformation i montessoripedagogik

Information i montessoripedagogik är obligatorisk för nya föräldrar och hålls under en kväll i maj, innan barnet börjar i vår skola.

Inskolningssamtal

Vi har inskolningssamtal med föräldrarna när barnet börjar i vår skola. Då får föräldrarna tillfälle att berätta om sitt barn.

Föräldrarmöten

Möten hålls på höstterminen för resp. klass, F - åk 6, och för fritidshemmen. Här ges värdefull information till er föräldrar.

Frivillig hjälp

Ibland bjuder vi in till frivillig hjälp av föräldrarna för att förbättra saker i skolan, t ex skolgården. Vid dessa tillfällen får föräldrarna lära känna varandra i ett gemensamt arbete för skolan, vilket kanske är den viktigaste nyttan av detta arbete.

Materielkvällar

Föräldrarna inbjuds ibland till “materieltillverkningskvällar”, då de som vill och har möjlighet kan komma. Föräldrarna blir då delaktiga i skolarbetet.

"Öppet hus"

Under läsåret inbjudes föräldrarna till en "Öppet hus"- dag, där de får möjlighet att se hur vi arbetar.

Besöka skolan

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan! Vi vill att föräldern meddelar i förväg till klassläraren när hon/han vill komma, så att klassen inte ska göra någon annan aktivitet just den dagen. Vi förväntar oss att föräldern talar lågmält och smyger omkring tyst... Under lektionstid går det inte att tala med klassläraren, men det går bra efteråt. Föräldrar på besök är välkomna att äta lunch med sitt barn.

Föräldrarenkäter

Vid slutet av varje läsår får föräldrarna fylla i en enkät om läsåret som gått. Det finns då möjlighet att uttrycka åsikter, både positiva och negativa, och komma med olika förslag.

Ledighet

All ledighet som överstiger två dagar ska sökas skriftligt på särskild blankett. Gäller ledigheten en eller två dagar går det bra att meddela det muntligt till klassläraren.

Ansökningblankett om ledighet finns i skolan eller genom att öppna pdf-dokumentet under fliken "Ansökan".

Tänk på följande när du sätter ditt barn i Västerås Montessoriskola:

 • Försök att vara en aktiv förälder!

 • Visa ditt barn att skolan är viktig. Försök att visa intresse för att ditt barn ska lära sig.

 • Försök att få tid med ditt barn.

 • Läs "Handboken för föräldrar i Västerås Montessoriskola".

 • Läs skolbloggen/mail (veckobrev från klassen, allmän info)

 • Skriv in viktiga datum i din almanacka (ex "Läsårsdata", "Jour på fritids").

 • Svara på förfrågningar från skolan i tid (ex närvaro på loven).

 • Prata positivt hemma om skolan. Kritisera inte personalen/skolan när barnen hör på.

 • Kom till oss om något inte är bra.

 • Kom ihåg att sjuk- och friskanmäla ditt barn.

 • Hämta ditt barn allra senast kl 17.00 på fritidshemmet.

 • Försök att följa montessoripedagogiken även hemma.

 • Stäng av mobiltelefonen när du lämnar och hämtar ditt barn.

 • Kom överens med andra föräldrar dagen före om era barn ska leka.

 • Du som förälder ska inte tillrättavisa ett annat barn. Tala i stället med skolledningen.

 • Närvara vid föräldrarmöten och utvecklingssamtal.


Se till att...

...ditt barn kommer i tid till skolan.

...ditt barn har kläder efter väder.

...ditt barn har ombyteskläder.

...alla kläder är märkta med namn.

...ditt barn använder hjälm vid pulkaåkning på skolgården.

...ditt barn har med sig gymnastikkläder.

...ditt barn har solhatt/solskydd sommartid.


Prata hemma om...

...att ditt barn ska ha t ex jacka på eller överdrag, om vädret kräver det.

...att ditt barn ska äta mellanmål.

...att ditt barn kan få ersätta eller laga saker som förstörts medvetet.

...att vi inte använder negativa kommentarer eller kränkande ord.

...att vi inte använder fysiskt våld eller "fryser ut" någon.

...att ditt barns mobiltelefon måste förvaras i väskan under hela skoldagen.

...att vi inte använder keps eller mössa inomhus.

...att vi går inomhus.

...att vi pratar med låga röster.