Verksamheterna
Verksamheten är uppdelad i förskoleklass – åk 1,
åk 2 - 3, åk 4 - 6 och fritidshem.

Elevhälsan
Skolsköterska är Susanne. Hon kommer till oss c:a en gång i veckan.

Skolläkare är Terese från Prima familjeläkarmottagning.

Skolkurator är Johanna. Hon kommer till oss två dagar i månaden.

Vi har även tillgång till skolpsykolog.

Speciallärare är Ulla och Linda S.

Mer information om skolhälsovården