Personalen
Skolan har ca 20 anställda på hel- och deltid.

Rektor
Marit Johansson

Förskoleklass - åk1
Emma Holmkvist
Angelica Mårtensson
Emilie Sakrak
Sabina Imer

Åk 2 - 3 röd
Karin Rehnberg
Susannne Andersson

Tuija Brander

Åk 2 - 3 blå
Linda Englund

Susannne Andersson
Anna von Post
Tuija Brander

Åk 4 - 6
Hanna Karlsson
Christian (Crippe) Lilja
Ulla Staaf

Housekeeper
Bernadeta Stepien

"Lilla" fritidshemmet
Angelica
Christian (Crippe) Lilja
Sabina Imer

"Stora" fritidshemmet
Susannne Andersson
Markus Andersson
Tuija Brander

 

Assistenter
Tuija Brander
Anna von Post
Christian (Crippe) Lilja

Idrott
Markus Andersson

Musik
Nathalee Helgosson

Slöjd
Nathalee Helgosson

Skolsköterska
Susanne Woltter

Kurator
Johanna Grönhaug

Speciallärare
Ulla Staaf
Linda Sjödahl (förstelärare)

Skolpsykolog
Michaela Berg Ahlén

Skolläkare
Terese Ring