"Stör mig inte, jag kan själv.."

 

 

Montessoripedagogiken
När man talar om Montessoripedagogik är det viktigt att göra klart vilken rikedom som ryms i detta begrepp.

Montessoripedagogiken innehåller tre nivåer:
Förhållningssättet, metoden och ämnesstrukturerna.

Maria Montessori utvecklade sin pedagogik med stor respekt för barnet och dess förmåga. Hon såg barnet och tog det på allvar.

Hon byggde sin metod på barnets egen vilja att arbeta. Hon insåg att barnet stimuleras av de konkreta resultaten som det egna arbetet ger och av en miljö full av kärlek och frihet.

Maria Montessori strukturerade skolämnena på ett systematiskt sätt, där historiskt perspektiv och sammanhang har stor betydelse.