Annika_Mia

   
 

Organisation, ledning
Skolans VD är Margareta Eriksson.
Rektor är Marit Johansson.

Huvudman för skolan är styrelsen för Västerås Montessoriskola.
Styrelsens ordförande är Annika Lithammer och övriga styrelsemedlemmar är Margareta Eriksson och Sten Eriksson.

Vi som har startat skolan
För mer än 25 år sedan kom vi i kontakt med montessoripedagogiken. Maria Montessoris filosofi gjorde ett så starkt intryck på oss att vi ville omsätta hennes idéer och tankar i en egen skola. Vi ville skapa den "lilla, gemytliga skolan", där alla barn kan känna sig trygga! Därför startade vi 2001 Västerås Montessoriskola. Vår ambition är att det ska vara en skola där både elever, föräldrar och personal trivs och är nöjda och där arbetsklimatet är öppet och "tillåtande". Vårt mål var att bli auktoriserade av Svenska Montessoriförbundet, dvs ha personal som har en adekvat lärarutbildning och montessorikompetens.

Margareta, en kort presentation:
Jag utbildade mig till lågstadielärare i Stockholm, där jag också tjänstgjorde mina första år. Jag har arbetat på lågstadiet i Västerås sedan 1973. På min meritförteckning står bl a: Pedagogik 30 p, Diplomerad montessorilärare för barn i åldern 0 - 6 år (St Nicholas Montessori Center, London), Montessoripedagogik 30 p, åk 1-7 i grundskolan (Lärarhögskolan i Stockholm). Jag har arbetat med montessoripedagogiken som grund i mer än 25 år. Jag har även varit engagerad i lärarutbildningen som handledare.
Jag är gift med Sten, som också är engagerad i skolan som styrelsemedlem och som tillsammans med mig är skolfastighetens ägare. Vi har tre vuxna söner.

Annika, en kort presentation:
Jag utbildade mig vid Mälardalens högskola och tog fritidspedagogexamen 1984. 1997 gick jag en assistentkurs i montessoripedagogik och därefter läste jag montessoripedagogik för åk 1-7 vid Lärarhögskolan i Stockholm. 2012 blev jag klar med rektorsutbildningen vid Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan. Jag har arbetat både inom fritidshem och i skolan, som fritidspedagog, lärare och skolledare. Privat lever jag med min man och vi har tre vuxna barn.

Sten, en kort presentation:
Jag utbildade mig till fil. mag. i matematik, fysik och teoretisk fysik och har efter 14 år på ASEA (nuvarande ABB) drivit en liten byrå för framställning av hjälpmedel för utbildning i och marknadsföring av industriella system och produkter. Jag har både för detta arbete och av eget intresse studerat lärandets mysterier och tankarna bakom olika pedagogiker. Montessoripedagogiken har i det sammanhanget gjort stort intryck på mig.

Fr o m i år (2016) sitter jag i Svenska Montessoriförbundets styrelse.
På skolan försöker jag vara något slags "allt i allo" och tillbringar en stor del av helgerna med att sköta om vår skolfastighet och försöker bl a att hålla den här hemsidan uppdaterad. Jag är gift med Margareta och gör i allmänhet som hon säger...;-)