Föräldrarinformation

Att vara montessoriförälder
Att vara förälder till ett montessoribarn är att vara engagerad i barnets utveckling. En montessoriförälder litar på sitt barn, stör inte sitt barn när det arbetar, lyssnar när barnet har något att säga. Vidare bör föräldern föregå med gott exempel och vara en god förebild för barnet. (Ett exempel som inte bör tas efter...: Föräldrar som inbördes i generaliserande ordalag talar illa om minoriteteter i vårt samhälle och sedan tillrättavisar barnen när de gör samma sak, kommer att misslyckas.)

En montessoriförälder ser till att barnet inte kommer i kontakt film och datorspel som det inte är moget för. Enligt Maria Montessori var barnets verklighetsuppfattning fundamentalt för dess utveckling. Vår önskan är att barnen inte tittar på TV på morgonen innan barnet går till skolan. Då går koncentrationen lätt förlorad under förmiddagspasset, eftersom huvudet redan är fullt av "TV-bilder".

Frivillig hjälp
Några gånger per läsår inbjuder vi till frivillig hjälp av föräldrarna för att förbättra saker i skolan, t ex skolgården. Vid dessa tillfällen får föräldrarna lära känna varandra i ett gemensamt arbete för skolan, vilket kanske är den viktigaste nyttan av detta arbete.

Inskolningssamtal
Vi har inskolningssamtal med föräldrarna när barnet börjar i vår skola
. Då får föräldrarna tillfälle att berätta om sitt barn.

Föräldrarinformation i montessoripedagogik
(bör ej förväxlas med
"Pedagogisk information" nedan)
Information i montessoripedagogik är obligatorisk för nya föräldrar och hålls under en kväll i oktober.

Föräldrarmöten
Höst- och vårterminens möten för
förskoleklassen, åk1 - 6:
Information av klassläraren, samt tillfälle för föräldrarna att ställa frågor till klasslärarna och lära känna varandra.

Pedagogisk information
(bör ej förväxlas med "Föräldrarinformation i montessoripedagogik" ovan)
Pedagogisk information för de olika årskurserna sker oftast före det gemensamma mötet.

"Vikariat" på fritidshemmet
En gång per barn och läsår, drygt två timmar på eftermiddagen, "arbetar" föräldrar på fritidshemmet, när hela personalen har personalmöte.

Materielkvällar
Föräldrarna inbjuds till “materieltillverkningskvällar”, då de som vill och har möjlighet kan komma. Föräldrarna blir då delaktiga i skolarbetet.

"Öppet hus"
På vårterminen har hela skolan "Öppet hus"-kvällar. De är obligatoriska, då vi anser att det är viktigt att föräldrarna besöker skolan åtminstone en gång per läsår. Den här gången är det eleverna som är värdar resp värdinnor för sina föräldrar. De visar hur de arbetar med olika materiel.

Besöka skolan
Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan! Vi vill att föräldern meddelar i förväg till klassläraren när hon/han vill komma, så att klassen inte ska göra någon annan aktivitet just den dagen. Vi förväntar oss att föräldern talar lågmält och smyger omkring tyst... Under lektionstid går det inte att tala med klassläraren, men det går bra efteråt. Föräldrar på besök är välkomna att äta lunch med sitt barn.

Föräldrarenkäter
Vid slutet av varje läsår får föräldrarna fylla i en enkät om läsåret som gått. Det finns då möjlighet att uttrycka åsikter, både positiva och negativa, och komma med olika förslag.

Ledighet
All ledighet som överstiger två dagar ska sökas skriftligt på särskild blankett. Gäller ledigheten en eller två dagar går det bra att meddela muntligt.
Ansökningblankett finns i skolan eller genom att öppna pdf-dokumentet nedan under fliken "Ansökan".
Vi beviljar inte gärna ledighet på skolavslutningarna. Särskilt inte på sommaravslutningen, eftersom vi anser att eleverna då går miste om en fin upplevelse. De växer av att uppträda och klara av att stå i rampljuset. Självförtroendet stärks. En negativ effekt av att inte vara med på skolavslutningen blir också att eleverna inte är med på övningarna inför skolavslutningen. Dessa övningar är en viktig del av skolarbetet!

Fester för barnen
Ungefär en gång per termin ordnar föräldrarna fester för låg- resp mellanstadiet.

Bilskjuts
Ibland ber vi föräldrar att skjutsa barnen till olika aktiviteter och friluftsdagar. Alla föräldrar ska skriva på en lista om de tillåter att barnet åker i annan förälders eller personals bilar.